česky
english

PseudoVíceVláknováníModul MOOPH je "workaround", česky snad obejití problému, které jsem vytvořil z důvodu absence "vícevláknování" (paralelního zpracování dat) v JavaScriptu, které by fungovalo napříč platformami a napříč webovými prohlížeči a mělo přístup k DOM. Řešení používá rekurzi (funkce volá samu sebe se zpožděním pomocí setTimeout). Na rozdíl od "web workers", řešení umožňuje velmi snadnou práci s daty sdílenými mezi pseudovlákny. Na rozdíl od requestAnimationFrame, řešení je vhodné pro procesy, které se netýkají animace (pseudovlákna běžící na pozadí). Na rozdíl od řešení používajících setInterval, modul MOOPH při maximální rychlosti a defaultním nastavení nehromadí jednotlivá volání funkce do fronty. Myslím si, že tato technologie/technika programování by se mohla nazývat pseudoVíceVláknování.
Příklad 1 (průlet paragrafokupou)

Příklad 2 (JSAD = JavaScript Aided Design)

Příklad 3 (Chaos ve 3D)

WDPT - Příklad 4 (Nástroj pro produktivitu web designera)

DoubleTheSnake - Příklad 5 (hra "dvojitý had")

SimpleChat.eu - Příklad 6

Příklad 7 (testovadlo/nástroj pro vytváření http requestů a tím pádem testování web serverů)

Příklad 8 - MOOPH "aplikace, která mění nastavení jednoho pseudovlákna" (Modul pro Objektově Orientovaný Pseudovícevláknový Hypertext - příklad který umožňuje nastavit jak se chová jedno pseudovlákno)

Příklad 9 - MOOPH "aplikace, která změní kontext obou pseudovláken" (Modul pro Objektově Orientovaný Pseudovícevláknový Hypertext - příklad který který změní "execution context" obou pseudovláken)

Příklad 10 - MOOPH "aplikace, která umožňuje změnit isMeasuredAfterCall zobrazujícího pseudovlákna" (Modul pro Objektově Orientovaný Pseudovícevláknový Hypertext - příklad který umožňuje změnit u zobrazujícího pseudovlákna zda je čas měřen před, nebo po volání funkce spojené s pseudovláknem)


Modul pro Objektově Orientovaný Pseudovícevláknový Hypertext ke stažení - vývojová verze.

Modul pro Objektově Orientovaný Pseudovícevláknový Hypertext ke stažení - verze určená pro produkční využití (minifikovaná).

MOOPH na GitHubu

Nabídněte licenci k MOOPH.

© 2012-2017 Čeněk Svoboda
svobo.c@gmail.com